автор, редактор
Brief info

Цвета Ненова пише текстове - дори този, който четете сега. Редактор на съдържание - и не само на digitaltheatre.bg с кодово име „Дигитална платформа „Камила“. Журналист отпреди дигиталната ера, днес в Арена Медиа. Екипен играч е - затова е в кервана и на тази камила.

За да си добър редактор, трябва да можеш поне две неща: първо, да се разделяш лесно с излишното, без значение дали съдържанието е твое или чуждо. И второ, авторът на съдържанието да си го разпознае и обича като свое и след намесата ти.

Цвета създава сценарии за документални филми и филми за наследството, за работа с деца и семейства. Пише проекти и нерядко ги печели. С нейното сдружение „Европейски пространства 21“ се фокусират върху паметта на еврейските общности, историята на жените, наследството на рибарските общности. Последното по време приключение е проект за социално ангажирано изкуство „Извън рамките“.