Дъщерята на Червенския болярин

“Ей, всички сте много, много свидливи. Искате да се забавлявате, а не искате да плащате. Шуте, ще ти дам моята специална паричка, моята Аспра.”