из Приказка за сребърната риба

“Ах, знаете ли, някога, преди безброй лета,
Толкова отдавна, че чак не знам кога,
Някъде далече под синьото небе,
Някъде дълбоко в синьото море,
живяла чудна риба с люспи от сребро.”