Сапунена рисунка

Можете да направите различни по дебелина линии, като използвате различни пръчици – от клечка за зъби, през шишче с отчупен връх, до тясна дървена лентичка.