Сапунена рисунка

Твърди се, че пра-пра-дядото на сапуна се е появил преди около 5000 години, но се използвал само за пране и обработка на вълна. Представлявал гъста варена каша от животинска лой, луга и  пепел.