Сапунена рисунка

Прието е, че първият сапун за миене дошъл в Европа от Сирия чак през Средновековието и представлявал зеленикаво калъпче от зехтин и дафиново масло.