Топчето и чашата

За да стане по-красива вашата чаша, можете да залепите от външната страна различни орнаменти от цветна хартия или микропореста гума. А можете и да напишете името си с весели букви.