Змеят Альоша

“Чичко Пекар! Бързо направи една приказна скок-подскок-кифличка за Юлика! Хрупи-Хрупи Ян я омагьоса, в лед я превърна и сега само чудо може да я спаси!”