Найлоновата торбичка

“И защото ти изхвърли опаковките на улицата, Голямото безредно и безотговорно Боклучище стана още по-голямо и скоро ще зарине с отпадъци целия свят!”