професор Матю

“След последния конфликт в страната Геометрия, всички фигури се затвориха в градовете си и живеят съвсем отделно – тук триъгълници, там квадрати, насам кръгове, нататък правоъгълници…”