ревю-критика

из програмата на МОЛ Русе

„След края на пиесата малчуганите вкупом репетираха вежливите думички „благодаря”, „моля”, „заповядай” и получиха покана от група за куклен театър „Камила” за семейно забавление следващата събота по същото време.“